ChargePoint maakt gebruik van cookies om uw ervaring te personaliseren. Details bekijken

Privacybeleid van ChargePoint

Laatst bijgewerkt: 7 juli 2019

ChargePoint Network (Netherlands) BV (“ChargePoint” / “wij” / “we” / “ons” / “onze”) heeft dit privacybeleid (“Beleid”) opgesteld om duidelijk te maken hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, ongeacht of u een bezoek brengt aan onze website, een inkoper bent van onze laadstations voor elektrische voertuigen, of een gebruiker bent van de laadstations voor elektrische voertuigen op het ChargePoint Network. Het “ChargePoint Network” wordt gedefinieerd als het openplatformnetwerk van laadstations voor elektrische voertuigen met de toepassingen voor het opladen van voertuigen van het netwerk, dat wordt beheerd en onderhouden door ChargePoint.

Dit Beleid is van toepassing op uw gebruik van de website van ChargePoint (de “Website”), de mobiele toepassing (de “App”) en iedere andere door ChargePoint aangeboden dienst, met inbegrip van uw ChargePoint account (als u uw account hebt geregistreerd of zult registreren), en op de ChargePoint radiofrequentie-identificatiekaarten (de “RFID-kaarten”) (naar al deze diensten en toepassingen wordt gezamenlijk verwezen als de “Dienst”).  In het kader van dit Beleid betekent “Bestuurder” iedere persoon die inschrijft op een ChargePoint account om toegang te krijgen tot het ChargePoint Network.

De in dit privacybeleid genoemde verwerkingsverantwoordelijke is ChargePoint Network (Netherlands) B.V., gevestigd te Hoogoorddreef 56E, 1101BE Amsterdam, Nederland. De aangewezen persoon van ChargePoint die verantwoordelijk is voor het beheer van uw persoonsgegevens door ChargePoint is onze Functionaris voor Gegevensbescherming. U kunt contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming op privacy.eu@chargepoint.com.

Lees dit Beleid zorgvuldig om inzicht te krijgen in onze praktijken betreffende uw persoonsgegevens en hoe wij die verzamelen, verwerken en overdragen. Als u vragen hebt over dit Beleid of over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons e-mailen op privacy.eu@chargepoint.com

Dit Beleid werd voor het laatst gewijzigd op 21 mei 2019. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om dit Beleid te wijzigen. Als wij dat doen, zullen wij dat bekendmaken ingeval dat wettelijk verplicht is.  

 1. Informatie die wij verzamelen en gebruiken
  1. Informatie over u die ChargePoint verwerkt
   ChargePoint kan de volgende informatie over u verzamelen:
   1. Wanneer u zich registreert voor een account bij ons en u gebruik maakt van het ChargePoint Network, verzamelen wij uw: volledige naam, gebruikersnaam, wachtwoord, aanspreking, e-mailadres, telefoonnummer, postcode, land, locatie, ChargePoint-kaartnummer, gebruikersidentificatie, gebruikersdifferentiator, en de laatste vier cijfers van uw creditcardnummer of informatie over andere betaalmiddelen (samen de “Accountgegevens”);
   2. Wanneer u zich registreert voor een account bij ons, kunnen wij nadere informatie die u naar eigen keuze aan ons verstrekt verwerken, zoals uw volledige adres of informatie over uw voertuig (zoals merk, model, kleur enz.), om u Dienstmeldingen en uw lidmaatschapsaccountinformatie te kunnen sturen (samen de “Optionele accountgegevens”);
   3. Wanneer u gebruik maakt van de socialemediafuncties van ChargePoint om te communiceren met andere gebruikers van de Dienst of om een foto van het station te uploaden, verzamelen wij uw gebruikersnaam en andere informatie zoals de naam van het laadstation en de locatie van het laadstation (samen de “Socialemediagegevens”). ChargePoint kan Socialemediagegevens gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden, zoals verder uiteengezet;
   4. Wanneer u het ChargePoint Network gebruikt, maar u geen klant van ChargePoint bent (u bent bijv. klant van een externe netwerkaanbieder die een roamingovereenkomst heeft met ChargePoint, ofwel direct ofwel via een “Clearinghouse”, een hub voor technische integratie met talrijke roamingpartners), zullen wij de volgende informatie over u verzamelen (“Roaminggegevens”). Roaminggegevens omvatten: datum, starttijd, eindtijd, duur, identificatienummer en afgegeven energie van de laadsessie, het identificatienummer van de laadpoort, de totale vergoeding voor iedere laadsessie, het toegepaste prijsbeleid en ofwel een identificatienummer van de toegangskaart ofwel een EV Contract ID. U zult toegang hebben tot het ChargePoint Network en de gegevens zullen worden geformatteerd en geleverd conform de specificaties die zijn omschreven in het OCPI, OCPH of een ander door ChargePoint en het andere netwerk of het Clearinghouse overeengekomen protocol;
   5. Als u zich inschrijft voor de Dienst, gebruikmaakt van de Dienst of een e-mail of andere communicatie naar ChargePoint stuurt (zoals een telefoongesprek, sms, pushmelding enz.), kunnen wij uw contactinformatie en deze communicaties bewaren (“Communicatiegegevens”). Communicatiegegevens omvatten de communicatie tussen de Bestuurder en ChargePoint met het oog op klantondersteuning, marketing en facturering;
   6. Als u eigenaar of exploitant bent van een ChargePoint-station (een “Sitehost”), bewaren wij de contactgegevens van de eigenaar van het station, en, indien relevant, uw lidmaatschap van of verband met een bedrijfsaccount;
   7. Als u een ChargePoint Home-product bezit, kunnen wij sessie- en planninggegevens voor het ChargePoint Home-product, door de Bestuurder ingevoerde gegevens (zoals Bestuurderstips), door een Bestuurder geüploade stationafbeeldingen en foto's, en merk, model, jaar en kleur van uw voertuig verzamelen (samen de “Home Station-gegevens”);
   8. Wanneer u onze Website bezoekt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: IP-adres, datum en dag van het toegangsverzoek, bekeken pagina's, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), de standaard HTTP-headerinformatie, de tijd die u op iedere pagina van onze Website hebt besteed, de koppelingen die u hebt aangeklikt op onze Website, de pagina die u bezoekt vóór en na uw bezoek aan onze Website, het type browser, het besturingssysteem, de taal en versie van de browsersoftware (“Websitegegevens”);
   9. Wanneer u onze toepassing gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: IP-adres, datum en dag van het toegangsverzoek, bekeken pagina's, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), de locatie van het mobiel apparaat, de standaard HTTP-headerinformatie, de tijd die u op iedere pagina van de App hebt besteed, de geolocatie van uw mobiele telefoon, koppelingen die u hebt aangeklikt op onze Website, het type browser, het besturingssysteem, de taal en versie van de browsersoftware (“Appgegevens”);
   10. Wanneer u onze Dienst gebruikt, verwerken wij informatie over hoe u de Dienst gebruikt, met inbegrip van: de locatie van uw ChargePoint laadstation, het MAC-adres van uw verbonden apparaat (zoals een mobiel apparaat, pc of laptop), stroomcycluspatronen en stroomspanning (“Sessiegegevens”);
   11. Wij kunnen informatie verwerken die u verstrekt via online enquêtes en peilingen (“Enquêtegegevens”), op voorwaarde dat de deelname aan deze enquêtes of peilingen geheel vrijwillig is en dat u makkelijk kunt weigeren om deel te nemen;
   12. Bestuurders verstrekken hun volledige naam, verificatiegegevens (zoals gebruikersnaam/wachtwoord, een geheime vraag met antwoord), contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer, postadres), voertuiginformatie (optioneel), en optionele informatie via de functie “Connections” (Verbindingen) zoals mogelijk vereist door een Sitehost. Via de functie Verbindingen kunnen Sitehosts bepalen welke Bestuurders recht hebben op voordelen (zoals toegang of voorkeurtarieven) in hun stations. Als een Sitehost kiest om gebruik te maken van de functie Verbindingen, kan deze Sitehost de bestuurders om nadere informatie vragen teneinde hun identiteit te verifiëren om hun recht op de voordelen te controleren.  ChargePoint voert geen monitoring of controle uit van de nadere persoonsgegevens die Sitehost aan een Bestuurder kan vragen.
  2. Hoe ChargePoint gebruikmaakt van uw persoonsgegevens en voor welke doeleinden
   ChargePoint kan de persoonsgegevens die wij over u verzamelen, gebruiken voor de volgende doeleinden:
   1. ChargePoint gebruikt uw Accountgegevens, Optionele accountgegevens en Home Station-gegevens om:
    1. uw verzoek voor de aanmaak van een account bij ChargePoint te verwerken;
    2. onze Dienst aan u te leveren, met inbegrip van informatie, producten en diensten die u bij ons aanvraagt om toegang te krijgen tot ons netwerk van laadstations;
    3. de betaling van vergoedingen te verwerken;
    4. u op de hoogte te stellen van veranderingen in onze Website of Dienst;
   2. ChargePoint gebruikt uw Sessiegegevens en Home Station-gegevens om:
    1. uw account te beheren en te administreren, bijvoorbeeld om een onderscheid te maken tussen meerdere voertuigen of gebruikers onder één account, en voor informatie betreffende de laadsessies (zoals duur, verbruikte energie, stationeigenaar en stationsgegevens);
   3. ChargePoint gebruikt uw Accountgegevens, Optionele accountgegevens, Home Station-gegevens en Sessiegegevens om:
    1. vragen, correspondentie, problemen of klachten die u naar ons hebt gestuurd te beheren en te beantwoorden;
    2. op andere manieren met u als klant of gebruiker te communiceren inzake het gebruik van onze Website of Dienst; en
   4. ChargePoint gebruikt uw Socialemediagegevens om:
    1. u in staat te stellen te communiceren met andere gebruikers, bijvoorbeeld om andere gebruikers en Sitehosts informatie te bieden via Bestuurderstips;
    2. producten en diensten van ChargePoint te promoten en aan te bieden.
   5. De rechtsgrond voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is Art. 6 (1) (b) GDPR: wij doen dit voor de uitvoering van onze overeenkomst met u krachtens de voorwaarden van de Bestuurdersovereenkomst en in voorkomend geval de Master Services and Subscription Agreement (Hoofdovereenkomst voor diensten en inschrijvingen) — een overeenkomst tussen ChargePoint en een Sitehost die de voorwaarden van de diensten van het ChargePoint Network bepaalt.

   6. ChargePoint gebruikt uw Communicatiegegevens (1) om de ChargePoint Dienst te kunnen leveren en (2) voor zover wij verplicht zijn de communicatie met u te bewaren krachtens het toepasselijke recht (met inbegrip van de fiscale, financiële of andere overheidsvoorschriften). Inzake het eerste punt is de rechtsgrond voor deze verwerking van uw persoonsgegevens Art. 6 (1) (b) GDPR. Inzake het tweede punt zijn wij gerechtigd om de gegevens te bewaren krachtens Art. 6 (1) (c) GDPR.
   7. ChargePoint verwerkt de volgende persoonsgegevens omdat ChargePoint krachtens de GDPR een rechtmatig belang heeft om dat te doen.

    ChargePoint verwerkt Websitegegevens en Appgegevens om:

    • het gebruik van de Website of de App te analyseren om ze te verbeteren;
    • hulp te bieden bij verzoeken om klantenservice en toegang; en,
    • onze Website of App te beveiligen en operationeel te houden.

    ChargePoint verwerkt uw Accountgegevens, Optionele accountgegevens, Home Station-gegevens, Sessiegegevens en Roaminggegevens om:

    • u onze Dienst te kunnen leveren;
    • onze systemen en de Dienst te beveiligen;
    • gegevens over de gebruikspatronen van de Dienst te analyseren en te verwerken;
    • diensten inzake facturering en klantondersteuning te bieden;
    • diensten met toegevoegde waarde, promoties en prijzen te kunnen aanbieden.
   8. De in dit deel beschreven doeleinden weerspiegelen de rechtmatige belangen van ChargePoint, en de hierin uiteengezette verwerking is noodzakelijk voor deze doeleinden. De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is Art. 6 (1) (f) GDPR.

   9. Persoonsgegevens die wij enkel verwerken met uw toestemming:
    • ChargePoint kan gebruikmaken van uw Accountgegevens, Optionele accountgegevens, Home Station-gegevens en Sessiegegevens om u informatie te bieden over onze producten, diensten, sweepstakes of promoties of informatie van onze externe partners die interessant voor u kan zijn, maar enkel als u ons daar toestemming voor hebt gegeven. Zie het onderstaande deel “Marketing” voor nadere informatie.
    • Wij verwerken Enquêtegegevens in het kader van onze online enquêtes en peilingen, maar enkel als u ons daar toestemming voor hebt gegeven.
    • Wij kunnen ook gebruikmaken van pseudonieme informatie en gegevens uit de Enquêtegegevens om (1) de Dienst te verbeteren, en (2) met het oog op de marketingdoeleinden van ChargePoint als u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.
    • Wij verwerken uw gegevens in deze gevallen op basis van uw toestemming (Art. 6 (1) a) GDPR). U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken door te e-mailen naar privacy.eu@chargepoint.com.
  3. Kinderen

   De Website en de Dienst zijn bedoeld voor personen met een rijbewijs. In de EU betekent dit doorgaans personen van 18 jaar of ouder. ChargePoint verzamelt niet bewust informatie van personen jonger dan 18 jaar. Als u jonger dan 18 jaar bent, mag u ons geen informatie verstrekken.

  4. Cookies

   Zoals de meeste websites maakt ook ChargePoint gebruik van cookies en dergelijke technologieën, zoals webbeacons, ingesloten scripts en e-tags (samen de “cookies”, tenzij anders aangegeven) om de gebruikers een efficiënte gebruikerservaring op onze Website te kunnen bieden.

   1. Wat is een cookie? Een cookie is een klein gegevensbestand dat door uw webbrowser op uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst. Het is een tool die informatie opslaat over websitebezoeken, die u en uw voorkeuren herkent telkens wanneer u de Website bezoekt, die zorgt voor websitefunctionaliteit en die ons in staat stelt om de Dienst te leveren waar onze klanten om vragen. Een cookiebestand kan informatie bevatten (zoals een gebruikers-ID) die de website gebruikt om de pagina's te traceren die u heeft bezocht. De enige persoonlijke gegevens die een cookie echter kan bevatten, is informatie die u zelf verstrekt. Een cookie kan geen gegevens van uw harde schijf lezen of cookiebestanden lezen die door andere sites zijn aangemaakt. Sommige delen van de Website gebruiken cookies om patronen in het gebruikersverkeer te traceren. ChargePoint gebruikt cookies om het volgende te bepalen: (1) de bruikbaarheid van de informatie op de Website voor onze gebruikers, en (2) de doelmatigheid van de navigatiestructuur van de Website bij het helpen van gebruikers om die informatie te bereiken. ChargePoint brengt deze informatie niet in verband met gegevens over individuele gebruikers en deelt deze informatie evenmin met derden, noch verkoopt het deze informatie aan derden.
   2. Kan ik voorkomen dat een cookie op mijn webbrowser wordt geplaatst? Wanneer u onze Website voor het eerst bezoekt, vragen wij uw toestemming voor het gebruik van deze cookies. Als u deze toestemming niet geeft, zullen wij geen cookies en traceertechnologieën gebruiken. Dat geldt ook als uw browser is ingesteld als ‘Do Not Track’ (Niet traceren).
   3. Enkele additionele zaken die u dient te weten over ons gebruik van cookies:
    • U kunt te maken krijgen met cookies van onze externe serviceproviders (zoals Google Analytics, Google AdWords, Marketo, Facebook, LinkedIn en Fullstory), die we hebben toegestaan op onze Website en die ons helpen met verschillende aspecten van de werkzaamheden en diensten op onze Website. Hieronder vindt u een volledige lijst van de cookies die wij gebruiken, hun duur en het type van de cookies. U kunt ook te maken krijgen met cookies van externe partijen op bepaalde webpagina’s waar we geen controle over hebben en die we niet hebben geautoriseerd. Als u bijvoorbeeld een webpagina bekijkt via een koppeling vanaf onze website, is het mogelijk dat er op die webpagina een cookie is geplaatst.
    • Wij kunnen cookies gebruiken voor verschillende doeleinden en om uw online ervaring te verbeteren, bijvoorbeeld door uw inlogstatus en uw voorkeuren omtrent weergave te onthouden van een eerder gebruik van onze Website, voor het geval u later terugkeert naar de Website.
    • We maken gebruik van verschillende soorten cookies, waaronder sessiecookies, permanente cookies, lokaal gedeelde objecten, pixels, gif's en andere traceertechnologieën, zoals tags van derden, sessie- en permanente technologieën, eigen cookies en cookies van derden. Cookies kunnen permanent zijn door op uw computer aanwezig te blijven totdat u ze verwijdert, of ze kunnen gebaseerd zijn op uw browsersessie waarbij ze worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Onze eigen cookies worden door ons gebruikt en beheerd om diensten aan te bieden op de Website.
   4. De cookies die ChargePoint gebruikt. ChargePoint gebruikt cookies om verschillende redenen, bijvoorbeeld voor het leveren van de Dienst die u heeft aangevraagd, om de prestaties van onze Website te verbeteren en om te analyseren hoe gebruikers onze Website gebruiken. Ons gebruik van cookies kan worden onderverdeeld in vier categorieën:
    • Strikt noodzakelijke cookies: deze zijn essentieel om u in staat te stellen op de Website te navigeren en de functies van de Website te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen de diensten die u heeft gevraagd niet worden geleverd. Prestatiegebonden cookies: deze cookies worden gebruikt om de werking van onze Website te verbeteren. Zij verzamelen informatie over hoe gebruikers onze Website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina's het meest worden bezocht en of de gebruikers foutmeldingen van de webpagina's ontvangen. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt geaggregeerd en is daardoor anoniem.
    • Functionele cookies: deze cookies stellen ons in staat om te onthouden welke keuzes u maakt (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt) en om u verbeterde, meer persoonlijke functies te bieden. De informatie die deze cookies verzamelen kan geanonimiseerd zijn. Deze cookies kunnen uw surfgedrag op andere websites niet traceren.
    • Reclame- en marketingcookies: deze cookies worden gebruikt om u reclame- en marketinggerelateerde materialen te sturen die zijn aangepast aan u en uw interesses, om te beperken hoe vaak u een reclame te zien krijgt, en als hulp bij het meten van de doelmatigheid van een reclamecampagne. Deze cookies worden doorgaans geplaatst door reclamenetwerken, met toestemming van de websitebeheerder. Deze cookies onthouden dat u een website hebt bezocht, en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals reclamebureaus.
   5. Ons gebruik van cookies kan in de loop van de tijd evolueren maar zal doorgaans binnen de bovenstaande categorieën blijven. Raadpleeg deze pagina geregeld om op de hoogte te blijven van mogelijke wijzigingen.

   6. Cookies van derden

    Google Analytics

    Deze Website gebruikt Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe gebruikers de Website gebruiken. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de Website wordt verzonden naar, en opgeslagen door, Google op servers in de Verenigde Staten. Uw IP-adres zal gedeeltelijk binnen de Europese Unie of alleen binnen de Europese Economische Ruimte worden gebruikt als het door andere partijen wordt gebruikt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de Verenigde Staten en vervolgens ingekort, zodat het daar slechts gedeeltelijk wordt gebruikt. De IP-anonimisatie is geactiveerd op deze Website.

    Google zal deze informatie namens de Websitebeheerder gebruiken om uw gebruik van de Website te analyseren, rapporten over de Website-activiteit voor Websitebeheerders samen te stellen en hen andere diensten aan te bieden met betrekking tot de activiteit op de Website en het internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser overbrengt in het kader van Google Analytics, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens die door Google worden bewaard. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bestemde instellingen te kiezen. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet kunt gebruikmaken van de volledige Website. U kunt er ook voor kiezen om in de toekomst niet meer door Google Analytics te worden getraceerd door de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ voor uw huidige webbrowser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

    U kunt zich ook afmelden zodat u in de toekomst niet meer door Google Analytics zal worden getraceerd, door op de volgende koppeling te klikken.

    ChargePoint gebruikt ook diverse functionele, marketing- en analysecookies om uw ervaring op de Website te verbeteren:

    Functionele cookies

    Functionele cookies zorgen ervoor dat onze Website correct werkt. Deze cookies ondersteunen de werking en verbeteren de functies van de webpagina's. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw taalinstellingen opslaan in functionele cookies.

    Analysecookies

    Aan de hand van analysecookies verzamelen wij statistische gegevens over hoe onze Website wordt gebruikt, met de hulp van derden.Wij verzamelen en bewaren bijvoorbeeld gegevens over wanneer en hoe lang u de Website hebt bezocht of gebruikt.

    Marketingcookies

    Zoals bij analysecookies werken wij ook samen met derden om marketingcookies op onze Website te plaatsen.Wij doen dit om u het meest relevante aanbod te kunnen bieden op basis van uw online surf- en zoekgedrag.Via deze marketingcookies kunnen wij ook nagaan welke advertenties u hebt bekeken.

    Cookie Provider Duur Doel
    BizoID LinkedIn 1 maand Marketing
    lang LinkedIn <1 dag Marketing
    eu_v1 ChargePoint 1 jaar Functioneel
    _fbp Facebook <1 dag Marketing
    _mkto_trk Marketo 2 jaar Marketing
    _gat_xx Google <1 dag Analyse
    _ga Google 2 jaar Analyse
    fs_uid FullStory oneindig Analyse
    _gcl_au onbekend 3 maanden onbekend
    _gid Google 1 dag Analyse
    IDE Google 1 jaar Marketing
    fr Facebook 3 maanden Marketing
    CONSENT Google 20 jaar Analyse
    1P_JAR Google 1 maand Analyse
    NID Google 6 maanden Analyse
    liap LinkedIn 1 jaar Marketing
    lang LinkedIn <1 dag Marketing
    li_oatml LinkedIn 1 maand Marketing
    UserMatchHistory LinkedIn 1 maand Marketing
    lidc LinkedIn 1 dag Marketing
    bcookie LinkedIn 2 jaar Marketing
    personalization_id Twitter 2 jaar Marketing
    BIGipServersj04web-nginx-app_https Marketo 0 minuten Marketing
    DV Google <1 dag Analyse
    corpLocale ChargePoint 3 dagen Functioneel
    __cfduid LogRocket 1 jaar Analyse
    mp_7006b932a849e5649af9ac208147705c_mixpanel MixPanel 1 jaar Analyse
    mp_c1e250841f529685a9388bca2bec3702_mixpanel MixPanel 1 jaar Analyse
   7. Hoe u de cookies kunt beheren die wij gebruiken. U kunt de cookies die door de Website worden gebruikt, controleren en blokkeren door de instellingen in uw browser of op uw apparaat aan te passen waardoor u de plaatsing van alle of sommige cookies kunt weigeren. U kunt uw instellingen ook zo aanpassen dat uw browser alle cookies of enkel cookies van derden blokkeert. U kunt ook cookies verwijderen die reeds zijn geplaatst. Als u echter uw browser- of apparaatinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren, heeft u mogelijk geen toegang tot onze gehele Website of delen ervan. U vindt meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies op http://www.allaboutcookies.org/ of http://www.networkadvertising.org/choices/.
   8. Verwerking van persoonsgegevens in de context van cookies. Cookies bevatten persoonsgegevens en de in dit deel beschreven doeleinden weerspiegelen de rechtmatige belangen van ChargePoint, en de hierin uiteengezette verwerking is noodzakelijk voor deze doeleinden. De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is Art. 6 (1) (f) GDPR.
   9. Bij gebruik van sommige cookies kunnen persoonsgegevens zoals e-mailadres, IP-adres enz. worden verwerkt.Als en voor zover er persoonsgegevens worden verwerkt, is de rechtsgrond voor de verwerking uw toestemming, die u verleent door te kiezen voor de opt-in wanneer u de Website voor het eerst bezoekt, en derhalve Art. 6 (1) (a) GDPR.

 2. Ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens
  1. Doorgaans delen wij uw persoonsgegevens niet met derde partijen. Wij delen wel sommige van uw persoonsgegevens als volgt:
   1. met onze dienstverleners en andere onderaannemers (bijv. dienstverleners voor hosting, financiën, marketing, platforms voor klantondersteuning, en gegevensopslag);
   2. met onze distributeurs, wederverkopers, kanaalpartners, eigenaren van een ChargePoint-laadstation of bevoegde derden met inbegrip van aanbieders van netwerkdiensten, nutsbedrijven of hun respectieve werknemers, freelancers en consultants om ons te helpen u onze Dienst aan te bieden;
   3. wanneer u verbinding maakt met een stationeigenaar via de functie Verbindingen van ChargePoint zoals gedefinieerd in de sectie 1(a).
   4. wanneer u gebruikmaakt van onze socialemediafuncties om informatie te verstrekken aan ChargePoint-gebruikers over onze Diensten, delen wij uw Socialemediagegevens met deze andere ChargePoint-gebruikers;
   5. wanneer wij klantengeschillen oplossen of vragen beantwoorden, gebruiken wij een bedrijf om ons hierbij te helpen. Dit bedrijf is gevestigd in Nederland en heeft toegang tot de gegevens van de klantenservice en gesprekken in verband met Bestuurders.
   6. Daarnaast kan ChargePoint de persoonsgegevens vermeld onder sectie 1(a) geheel of gedeeltelijk delen met derde partijen in de volgende omstandigheden:

   7. met een transactiepartner in het kader van een fusie, overname of enige gedeeltelijke of volledige verkoop van activa of activiteiten van ChargePoint;
   8. in het onwaarschijnlijke geval van een insolventie, faillissement of curatorschap waarbij uw persoonsgegevens zouden worden overgedragen als een van de bedrijfsactiva van ChargePoint; en,
   9. ingeval wij wettelijk verplicht zijn om informatie bekend te maken aan de overheid of derde partijen, in het kader van onderzoeken naar criminele activiteiten of fraude, de nationale veiligheid, wetshandhaving of overige algemene belangen.
   10. Ten slotte maakt ChargePoint deel uit van een groep van bedrijven waar ook het in de VS gevestigde ChargePoint, Inc., deel van uitmaakt. Wij dragen sommige van uw persoonsgegevens ook naar deze entiteit over. Wij lichten dit nader toe in sectie 4.

    Behalve zoals hierboven vermeld, zullen wij uw persoonsgegevens niet bekendmaken aan derde partijen voor enige andere doeleinden, tenzij (1) wij uw toestemming hebben of (2) wij daartoe wettelijk gerechtigd of verplicht zijn in individuele gevallen.

 3. Beveiligingsmaatregelen
  1. Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

   ChargePoint heeft beveiligingsmaatregelen ingevoerd om uw persoonsgegevens die onder ons beheer vallen te beschermen. Om de persoonsgegevens die wij via de Website of de Dienst verzamelen te beschermen, gebruikt ChargePoint industrie- en veilige serversoftware die de informatie die u invoert, versleutelt voordat zij naar ons wordt verstuurd. Daarnaast gebruikt ChargePoint standaard industriepraktijken om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang. Voor nadere informatie over de beveiligingsmaatregelen van ChargePoint kunt u e-mailen naar privacy.eu@chargepoint.com voor informatie of om een exemplaar van ons Security White Paper (Witboek beveiliging) te ontvangen.

   Hoewel ChargePoint redelijke voorzorgsmaatregelen treft tegen mogelijke beveiligingsinbreuken op de Website, is een website of internetoverdracht nooit volledig beveiligd en kunnen wij niet garanderen dat onbevoegde toegang, hacking, verlies van gegevens of andere inbreuken nooit zullen plaatsvinden. Wij kunnen de beveiliging van uw persoonsgegevens niet garanderen terwijl deze worden doorgestuurd naar onze Website en elke overdracht is op eigen risico.

  2. Hoe u uw persoonsgegevens veilig kunt houden

   U dient maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens (zoals uw wachtwoord) veilig te houden en u dient na gebruik uit te loggen van uw account. Waar wij u hebben voorzien van of u hebt gekozen voor een wachtwoord waarmee u toegang heeft tot bepaalde onderdelen van ChargePoints website of een ChargePoint RFID-kaart om toegang te krijgen tot laadstations, bent u verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw wachtwoord en ChargePoint RFID-kaart. U mag deze met niemand delen en niet opslaan op zodanige manier dat toegang door derden mogelijk wordt gemaakt. Indien dat gebeurt, verbindt u zich ertoe dat direct te melden aan privacy.eu@chargepoint.com. ChargePoint kan niet verantwoordelijk worden gesteld als u uw wachtwoord of ChargePoint RFID-kaart niet veilig houdt.

   U dient uw wachtwoord regelmatig te veranderen om het risico op onbevoegde toegang tot uw account bij ons te beperken. Wanneer u dat doet, moet u uw wachtwoord versterken met een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers, leestekens en andere symbolen. 

 4. Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen
  1. ChargePoint is een wereldwijde onderneming die haar Website en Dienst exploiteert via servers die gelegen zijn in verschillende landen. Indien u een land in Europa selecteert als uw land van verblijf, zullen uw persoonsgegevens enkel gehost worden op servers binnen de Europese Unie.

   Mogelijk moeten wij echter toegang verlenen tot uw persoonsgegevens (inclusief uw naam, volledig adres, e-mailadres, telefoonnummer, beveiligingsvraag en informatie over uw voertuig inclusief uw rijbewijsnummer en het merk, model, kleur van uw voertuig), voor ChargePoint, Inc. (ons moederbedrijf) in de Verenigde Staten opdat ChargePoint u ondersteuningsdiensten zou kunnen leveren of om problemen op te lossen om onze ondersteuningsdiensten te verbeteren.

   Daarnaast zullen wij bepaalde gegevens (klantenservicegegevens, pseudonieme sessiegegevens) overdragen aan ChargePoint, Inc. in de Verenigde Staten om ChargePoint, Inc. in staat te stellen onze producten en diensten voor gebruikers te ontwikkelen en verder te verbeteren. Deze gegevens kunnen pseudonieme informatie omvatten in combinatie met sessiegegevens (zoals de laadduur, de laadlocatie, de hoeveelheid ontvangen energie en de vergoeding).

   Verder heeft ChargePoint Inc. mogelijk ook toegang nodig tot pseudonieme informatie voor analyse- en boekhouddoeleinden, en wij zullen die toegang dienovereenkomstig verlenen. Deze analysedoeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, gebruikspatronen van het netwerk van ChargePoint-laadstations, om te beschikken over informatie voor productontwikkeling, veiligheidsfuncties, verkoopstrategie, klantenservice, ondersteuning en onderhoud.

   Als dergelijke toegang wordt verleend of gegevens worden overgedragen aan ChargePoint, Inc., zal dat gebeuren via een beveiligd netwerk.

  2. ChargePoint, Inc. is Privacy Shield-gecertificeerd en beantwoordt aan het EU-VS Privacy Shield-kader en het Zwitsers-VS Privacy Shield-kader zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel betreffende het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie die wordt overgedragen van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten. U kunt de certificatie van ChargePoint Inc. raadplegen via de Privacy Shield-lijst van het Amerikaanse ministerie van Handel. Wij zullen de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met dit Beleid worden behandeld.
 5. Koppelingen naar websites van derden

  Deze Website kan koppelingen naar websites van derden bevatten. Toegang tot andere websites die gekoppeld zijn aan de Website van ChargePoint is op eigen risico en ChargePoint is niet verantwoordelijk voor de juistheid of betrouwbaarheid van de informatie, gegevens, meningen, adviezen of verklaringen op deze websites. ChargePoint biedt deze koppelingen uitsluitend voor het gemak en het opnemen van dergelijke koppelingen houdt geen goedkeuring in. Als u een derde partij uw persoonsgegevens verstrekt, raden wij u aan om het betrokken privacybeleid te lezen omdat ChargePoint geen controle heeft over hoe deze partijen hun informatie verzamelen, verwerken en overdragen.

 6. Marketing
  1. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om reclame- en marketinggerelateerde informatie (zoals nieuwsbrieven en evenementen) van ChargePoint te sturen. Dergelijke direct marketing heeft zijn rechtsgrond in Art. 6 (1) (f) GDPR, en onze rechtmatige belangen zijn belangen inzake de directe marketing van onze producten aan u als klant van ChargePoint. Als u een account hebt bij ons, kunnen wij u marketing- en promotieaanbiedingen e-mailen op basis van uw accountactiviteit en informatie verzameld via cookies.

   Daarnaast kunnen wij u ook om uitdrukkelijke toestemming verzoeken voor bepaalde marketingactiviteiten.

   U kunt zich hoe dan ook te allen tijde hiervoor afmelden, door te klikken op de koppeling “afmelden” onderaan iedere marketingcommunicatie of door een e-mail te sturen naar privacy.eu@chargepoint.com.

  2. U kunt worden uitgenodigd om advertenties van ChargePoints partners te ontvangen en, mits u uw toestemming hebt gegeven, kunt u marketingcommunicatie van onze partners ontvangen. Deze aanbiedingen van andere bedrijven kunnen vereisen dat u informatie aan hen verstrekt als u ervoor kiest hun aanbiedingen te accepteren. Denk erom dat deze aanbiedingen van andere bedrijven worden aangeboden door de betrokken bedrijven zelf en niet door ChargePoint. U moet altijd de specifieke gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze externe bedrijven lezen voordat u hen informatie verstrekt, zodat u het beoogde gebruik van uw informatie begrijpt. Als u toestemming heeft gegeven, kan ChargePoint informatie ontvangen van deze bedrijven met betrekking tot uw reactie op hun aanbiedingen, zodat ChargePoint uw gebruikerservaring beter op maat kan afstemmen.

   Houd er rekening mee dat wanneer u zich afmeldt voor, of uitschrijft uit, het ontvangen van marketingcommunicatie, wij u mogelijk nog bepaalde mededelingen over uw gebruik van de Dienst kunnen sturen (zoals servicemededelingen, nieuws over nieuwe functies of informatie over de Dienst, administratieve berichten en communicatie over uw account).

 7. Accountbeëindiging
  1. Krachtens de wet kan ChargePoint gegevens in verband met u bewaren gedurende zeven (7) jaar, waarbij de rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens berust in Art. 6 (1) (c) GDPR.
  2. Gebruikers kunnen verzoeken om hun account te corrigeren of te verwijderen, door contact op te nemen met de Klantenservice. Dergelijke verzoeken worden doorgaans binnen twee (2) werkdagen behandeld. Indien u geen gebruik meer wilt maken van uw account, zal het in eerste instantie worden gedeactiveerd. Wij bewaren uw informatie ingeval u later besluit om uw account te herstellen. Wij kunnen uw account herstellen binnen 30 dagen. Na afloop van deze 30 dagen zullen uw account en gegevens worden verwijderd en gewist. De rechtsgrond voor het bewaren van uw gegevens in dit geval is Art. 6 (1) (f) GDPR.
 8. Termijn gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard
  1. In principe bewaren wij uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld of verwerkt. Dat betekent in het bijzonder:
   1. Algemeen gebruik van onze Website en de Dienst

    Doorgaans bewaren wij uw persoonlijke informatie slechts zo lang als nodig voor de uitvoering van het contract tussen u en ons en om onze wettelijke verplichtingen na te komen. In bepaalde rechtsgebieden kunt u verzoeken dat al uw persoonlijke informatie volledig wordt gewist. 

   2. Voor contractuele doeleinden

    Voor contractuele doeleinden bewaren wij alle Accountgegevens zolang onze contractuele overeenkomst niet ten einde is gekomen. Na deze periode zullen wij uw informatie bewaren gedurende een extra termijn om vorderingen die voortvloeien uit onze contractuele relatie te kunnen indienen of om ons te verdedigen tegen dergelijke vorderingen. Daarnaast is sectie 7 van toepassing op gegevens die wij wettelijk moeten bewaren.

   3. Gegevens verwerkt op basis van uw toestemming

    Wij verwerken de betrokken gegevens totdat u uw toestemming intrekt.

 9. Uw rechten
  1. Behoudens naleving van de overeenstemmende vereisten in de GDPR verleent de GDPR u bepaalde rechten als betrokkene.
   1. Art. 15 GDPR – Recht op inzage: U hebt het recht om bij ons bevestiging te vragen of er persoonsgegevens die met u verband houden worden verwerkt, en in voorkomend geval inzage te krijgen in de persoonsgegevens en bepaalde informatie.
   2. Art. 16 GDPR – Recht op rectificatie: U hebt het recht ons te verzoeken om de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die u betreffen. Rekening houdend met het doel van de verwerking zult u het recht hebben om onvolledige gegevens aan te vullen, onder andere door een aanvullende verklaring in te dienen.
   3. Art. 17 GDPR – Recht op wissing: U hebt het recht ons te verzoeken om de wissing van persoonsgegevens die u betreffen zonder onnodig uitstel.
   4. Art. 18 GDPR – Recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht ons te verzoeken om de beperking van de verwerking.
   5. Art. 20 GDPR – Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt het recht om bepaalde persoonsgegevens die u betreffen en die u ons hebt verstrekt te ontvangen, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en u hebt het recht om te verzoeken deze gegevens over te dragen aan een andere gegevensverwerker zonder belemmeringen door ons. U hebt ook het recht om te verzoeken dat de persoonsgegevens worden overgedragen van ons aan een andere gegevensverwerker, als dat technisch haalbaar is.
   6. Art. 77 GDPR – Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie: Onverminderd eventuele andere administratieve of rechtsmiddelen hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de Lidstaat waarin u gewoonlijk verblijft of werkt of waarin de inbreuk zou hebben plaatsgevonden, als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens indruist tegen de GDPR. Voor Nederland is deze toezichthoudende instantie de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt daar ook een klacht indienen.
  2. Recht van bezwaar en recht om uw toestemming in te trekken.

   Naast de bovenstaande rechten hebt u ook het recht om bezwaar aan te tekenen tegen bepaalde vormen van verwerking en het recht om uw toestemming in te trekken, als de verwerking daarop gebaseerd is.

   1. 21 GDPR – Recht van bezwaar

     U hebt te allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen, om redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen, dat gebaseerd is op rechtmatige belangen of voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

     In dergelijk geval zullen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij ofwel kunnen wijzen op dwingende legitieme gronden voor de verwerking die prevaleren op uw belangen, rechten en vrijheden, ofwel de gegevens moeten verwerken voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

     Waar er persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing-doeleinden, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketing, wat profilering omvat voor zover die verband houdt met deze direct marketing.

     Als u bezwaar wenst aan te tekenen tegen enige verwerking, kunt u ons een schriftelijk bericht sturen naar ChargePoint op bovenstaand adres, of e-mailen naar privacy.eu@chargepoint.com.

  3. Recht om toestemming in te trekken, Art. 7 par. 3 GDPR.

   Als de verwerking gebaseerd is op uw geïnformeerde toestemming, hebt u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken, zonder impact op de wettigheid van de verwerking gebaseerd op de toestemming vóór de intrekking ervan. U kunt ons daarvoor een schriftelijk bericht sturen naar ChargePoint op bovenstaand adres, of e-mailen naar privacy.eu@chargepoint.com.

 10. Uw verplichting om ons persoonsgegevens te verstrekken.

  U hebt geen wettelijke of contractuele verplichting om ons enige persoonsgegevens te verstrekken. Afhankelijk echter van de activiteit kan sommige informatie die wij u vragen te verstrekken van dwingende aard zijn (omdat wij die nodig hebben om de aangevraagde Dienst te kunnen leveren). Als u deze verplichte gegevens met betrekking tot een bepaalde Dienst niet verstrekt, zult u deze Dienst niet kunnen gebruiken.

 11. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.

  Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, die juridische gevolgen heeft in verband met u of die u op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt.

 12. Contact

  U kunt contact met ons opnemen via e-mail op privacy.eu@chargepoint.com of ons schrijven op: ChargePoint, t.a.v.: Klantenservice, ChargePoint Network (Netherlands) B.V., Hoogoorddreef 56E, 1101BE Amsterdam, Nederland. U kunt contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van ChargePoint Network (Netherlands) B.V. door te schrijven naar ChargePoint, t.a.v.: Functionaris voor Gegevensbescherming, ChargePoint Network (Netherlands) B.V., Hoogoorddreef 56E, 1101BE Amsterdam, of een e-mail sturen naar privacy.eu@chargepoint.com.